Privatumo politika

1. SĄVOKOS
Žemiau rasite sąvokų sąrašą su reikšmėmis šioje privatumo politikoje.

Tinklalapis – internetinis nekilnojamojo turto valdymo portalas, kuris yra pasiekiamas internetiniu adresu www.helloapartament.lt;
Hello apartament – UAB „Idal group“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302913625, registruotos buveinės adresas – Partizanų g. 84 – 79, Kaunas, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas – info@helloapartament.lt , telefono numeris +370 605 04093.
Naudotojas – bet kuris prisiregistravęs prie tinklalapio asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo);
Lankytojas – bet kuris neprisiregistravęs prie tinklalapio asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi tinklalapiu;
Paslaugos – Hello apartament teikia nekilnojamojo turto valdymo ir administravimo paslaugas. Sąvoka „paslaugos“ apima visas paslaugas, nurodomas tinklalapyje.
Slapukas – tai mažas tekstinis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant tinklalapyje;
Naršyklė – programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;
IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
Hello apartament saugo klientų privatumą, todėl šioje politikoje aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto tinklalapyje bei mobiliojoje aplikacijoje taikomus informacijos apie lankytojus ir/ar naudotojus rinkimo, saugojimo ir tvarkymo principus.

Ši politika taikoma tais atvejais, kai lankotės Hello apartament interneto tinklalapyje, registruojatės bandomajam sistemos naudojimosi periodui ar užsisakote internetu Hello apartament teikiamas paslaugas. Naršydami Hello apartament tinklapyje arba naudodamiesi teikiamomis paslaugomis, Jūs sutinkate su šia privatumo politika.

Hello apartament lankytojų (naudotojų) duomenys renkami, saugomi ir tvarkomi laikantis Bendrojo asmens duomenų reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina siekiant tikslų, dėl kurių asmens duomenys buvo pradėti rinkti, saugoti ir tvarkyti. Hello apartament savo teisėtais interesais kiekvienu konkrečiu atveju analizuoja, ar asmens duomenų rinkimas, saugojimas ir tvarkymas yra būtinas ir renkasi trumpiausią tinkamą saugojimo terminą.

Jūsų duomenys bus renkami, saugomi ir tvarkomi šiais tikslais: administravimo ir teisiniais sumetimais, tvarkyti apskaitai, sistemoms tikrinti, prižiūrėti bei plėtoti, ryšiams su klientais palaikyti.

3. PASKYROS
Hello apartament paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes Hello apartament yra tiek svetainės, tiek paskyrų valdytojas. Svetainės paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra Hello apartament paskyra, privatumo politika ir to puslapio taisyklės, taip pat ši privatumo politika ir kitos Svetainėje publikuojamos Hello apartament taikytinos taisyklės.

Hello apartament turi paskyrą Facebook socialiniame tinklapyje.

4. RENKAMI DUOMENYS
Administruodami interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus Hello apartament serveryje, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai.

Naudodami slapukus renkame duomenis apie interneto svetainės lankytojus apskaitos pagrindais. Slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį. Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google analytics“ bei Facebook.

Registruojantis bandomajam periodui renkame vartotojo identifikavimui būtiną pagrindinę informaciją, kurią pateikiate pildydami registracijos formą, t. y. elektroninio pašto adresą.

Užsakant Hello apartament paslaugas renkame duomenis, kurie yra būtini užsakymo įvykdymui, pavyzdžiui, asmens apskaitos duomenys bei visi kiti susiję įrašai, būtini paslaugos teikimui.

5. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS
Hello apartament užtikrina, jog naudotojo ir/ar lankytojo pateikiami asmens duomenys tinklalapyje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atkleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Tinklalapio naudotojų ir/ar lankytojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

Naudotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie tinklalapio slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Tiek naudotojas, tiek lankytojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti info@helloapartament.lt

Hello apartament neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

• jei yra lankytojo ir/ar naudotojo sutikimas;
• teikiant tinklalapyje siūlomas paslaugas – įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko asmens duomenis Hello apartament pavedimu šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, bankinių mokėjimų atlikimas ir kiti su apskaitos vedimu susiję veiksmai;
• teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
• jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

Hello apartament yra asmens duomenų tvarkytojai.

6. JŪSŲ TEISĖS
• Kreiptis į Hello apartament su prašymu suteikti informaciją apie Hello apartament tvarkomus Jūsų asmens duomenis pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
• Kreiptis į Hello apartament su prašymu ištaisyti fizinio ar juridinio asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai, susipažinę su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
• Kreiptis į H Hello apartament su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai, susipažinę su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
• Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Hello apartament.
Visais privatumo klausimais kreipkitės el.paštu į Hello apartament info@helloapartament.lt

7. POLITIKOS PAKEITIMAI
Ši Privatumo politika galioja nuo 2018 m. spalio 24 dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Naudotojai ir/ar Lankytojai bus informuoti Svetainėje, ir siunčiant pranešimus elektroninio pašto adresu.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018.10.26

30 dienų išbandyk nemokamai
Išbandyti Išbandyti

Privatumo politika

Cookies
Hello Apartament may use small text files called cookies to improve the overall Site(s) experience. A cookie is a piece of data stored on the user’s hard drive containing information about the user. Cookies generally do not permit us to personally identify you.

Security
Hello Apartament may employ procedural and technological measures that are reasonably designed to help protect users’ personally identifiable information from loss, unauthorised access, disclosure, alteration or destruction. Hello Apartament may use encryption, firewalls, password protection, secure socket layer, and other security measures to help prevent unauthorised access to user’s personally identifiable information.

Updating Your Information
Hello Apartament provides You with the ability to review and update Your information by accessing and modifying this information in Your Hello Apartament Settings page. If you have any questions regarding this Privacy Policy please contact us via email at labas@helloapartament.lt. This Privacy Policy was last updated: January 14, 2014.

Naudojimosi taisyklės

1. Definitions
1.1 Special Conditions The conditions by which the Terms of Use are specified, amended or supplemented by agreement of the Parties.
1.2 Operator Hello Apartament, UAB (registry code 111111111, address Gedimino av. 1, Vilnius, Lithuania).
1.3 Information System An integrated cloud solution for provision of the Services, including applications, software, hardware, databases, interfaces, connected media, documentation, updates, version upgrades and other related components or materials.
1.4 Terms of Use These standard terms of use of the Platform.
1.5 User A natural person who uses the Platform in the name of and under the authorization of the Client.
1.6 User Account The User profile connected to the Client Account for the use of the Platform, which is used to identify the User, provide personal access to the Services, and to change and save the settings.
1.7 Client Account A profile connected to a specific Client for the use of the Platform, used to identify the Client, provide the Users connected to the Client with access to the Services, and to change and save the settings.
1.8 Client A person operating in economic and professional activity who has entered into the Contract with the Operator.

2. General Principles
2.1 The Platform is an integrated software solution for the management of work organization, sales, and finances, and is aimed for use by persons operating in an economic and professional activity.
2.2 It is the responsibility of the Client and the Users to ensure that the Platform functions in accordance with their needs and the requirements arising from applicable laws.
2.3 In order to utilize the full functionality of the Platform, the Client must create a Client Account and, in certain instances, install the Additional Application onto its server and/or Users’ computers.